Tag Archives: Rượu vang ý

CÁC VÙNG RƯỢU VANG CỦA NƯỚC Ý

Nước Ý là một trong những quốc gia sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới, với hơn 20 khu vực sản xuất rượu vang khác nhau. Mỗi vùng đều có những đặc trưng riêng về đất đai, khí hậu và giống nho, tạo ra những loại rượu vang độc đáo và hấp dẫn. Sau […]

TÌM HIỂU VỀ RƯỢU VANG Ý

Ý – đất nước hình chiếc ủng từ 4000 năm trước đây đã bắt đầu làm rượu vang với kỹ thuật học được từ người Hy Lạp cổ đại và dựa vào sự phát triển của đế chế Roma, các giống nho vang đã được đưa đi trồng khắp Châu Âu (kể cả Pháp). Bản […]