𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐀𝐋𝐕𝐄𝐍𝐈𝐄 𝐓𝐖𝐄𝐍𝐓𝐘 𝐅𝐈𝐕𝐄 𝐀𝐆𝐄𝐃 𝟐𝟓 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒

Rượu Balvenie 25 Năm Rare Marriages được tạo thành chủ yếu từ rượu whisky từ các thùng rượu gỗ sồi Mỹ đã từng ủ rượu Bourbon (refill American oak ex-bourbon casks) với một tỷ lệ nhỏ hơn rượu whisky từ các thùng rượu Oloroso Sherry (ex-Oloroso Sherry puncheons) […]

Liên hệ ngay  ☎ 0982 678 335